Strona główna

Kryta Pływalnia

Godziny otwarcia Krytej Pływalni w Kluczborku

od poniedziałku do piątku 7:00 - 22:00 (ostatnie wejście o 21:00), w tym:

7:00 - 15:00 szkoły w ramach zajęć lekcyjnych (w miarę wolnego miejsca można korzystać z indywidualnych wejść)

15:00 - 17:00 zajęcia klubowe UKS"Junior"

17:00 - 22:00 godziny ogólnodostępne zgodnie z harmonogramem - informacja w kasie pływalni pod nr tel.: 77/418-55-90

sobota 7:00 - 21:00 (ostatnie wejście o 20:00) godziny ogólnodostępne zgodnie z harmonogramem - informacja w kasie pływalni pod nr tel.: 77/418-55-90

niedziela 10:00 - 18:00 (ostatnie wejście o 17:00) godziny ogólnodostępne zgodnie z harmonogramem - informacja w kasie pływalni pod nr tel.: 77/418-55-90

SAUNA na Krytej Pływalni

od poniedziałku do piątku - do południa jedno wejscie na godzinę 11:00 - 12:00

                                               następne wejścia od 17:00 do 21:00

                                               ostatnie wejście na godzinę 21:00 do 22:00

 

sobota od godz. 8.00 do 20.00 ostatnie wejście na godz. 19.00

niedziela od godz. 11.00 do 18.00 ostatnie wejście o godz. 17.00 

 

UWAGA!

Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku, ze względów higienicznych, każdy osoba korzystająca z sauny powinna mieć ze sobą ręcznik na którym bedzie mogła usiąść lub położyć się tak by ciało nie miało kontaktu z ławką lub podłoga.  

                                                       

KOMUNIKAT

z dnia 11.09.2019

           Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz.U. Z 2015r., poz. 2016). Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku informuje, że woda na krytej pływalni w Kluczborku na podstawie badań dokonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną oraz na podstawie bieżących badań jakości wody. 

w dużej niecce basenowej:

spełnia wymagania w zakresie parametrów mikrobiologicznych, potencjału redox  , temperatury, utlenialności ,THM , odczynu pH, chloroformu, chloru wolnego i spełnia wymagania w zakresie chloru związanego 

w małej niecce basenowej (brodziku):

spełnia wymagania w zakresie parametrów mikrobiologicznych, potencjału redox , temperatury, mętności, chloru wolnego i spełnia wymagania w zakresie chloru związanego

Potencjał redox (potenciał utleniająco – redukcyjny) jest wskaźnikiem skuteczności dezynfekcji wody i nie ma bezpośredniego znaczenia dla zdrowia ludzi.

Chlor związany (związki chloru powstające w wodzie w procesie jej dezynfekcji) może wywoływać alergie i uczulenia.

Informujemy również, że planowany jest kapitalny remont pływalni wraz z jej rozbudową, co umożliwi spełnienie wszystkich wymagań cytowanego wyżej rozporządzenia.

OSTATNIA ZBIORCZA OCENA JAKOŚCI WODY ZOSTAŁA DOKONANA PRZEZ PAŃSTWOWEGOPOWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W KLUCZBORKU DNIA 14.09.2018

Kalendarz imprez
p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 
Nadchodzące imprezy