Strona główna

Kryta Pływalnia

 KRYTA PŁYWALNIA CZYNNA

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz obsługi obiektu oraz minimalizacji ryzyka zakażenia, korzystający z krytej pływalni w Kluczborku są zobowiązani do przestrzegania poniższych zasad:

ZASADY SANITARNO - HIGIENICZNE KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI W KLUCZBORKU W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2

(opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego)

 1. Z obiektu mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów infekcji, w szczególności górnych dróg oddechowych (np. katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała).
 2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (np. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu), osoba nie zostanie wpuszczona na teren pływalni.
 3. Na pływalni może przebywać jedynie jego obsługa, osoby które wykupiły bilet wstępu na pływalnię, a także instruktorzy prowadzący zajęcia.
 4.  Jednoczasowo z krytej pływalni może korzystać maksymalnie 25 osób.
 5.  Jednocześnie z jednego toru pływackiego mogą korzystać maksymalnie 4 osoby, z brodzika – maksymalnie 5 osób.
 6. Każdy użytkownik przed wejściem na teren obiektu obowiązkowo dezynfekuje ręce (płyn dezynfekcyjny przy okienku kasowym). 
 7. Obowiązkowe jest noszenie przez użytkowników osłon ust i nosa, z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. Osłony należy zdjąć i pozostawić z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio przejść pod natrysk, a następnie poprzez brodzik do stóp na halę basenową. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa.
 8. Obowiązkowo należy nosić osłony w holu, szatni i toaletach. Nie należy zakładać osłon pod natryskami, w nieckach basenowych.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, w szatni, przebieralni.
 10. Utrzymywanie minimalnej odległości 2 metrów od innych osób podczas pływania w basenie.
 11. Pobyt na pływalni należy ograniczyć do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 12. Każdy użytkownik ma obowiązek starannego umycia całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej oraz skorzystania z natrysku po wyjściu z basenu i sauny.

 
OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI SAUN

 1. Jednocześnie z jednej sauny mogą korzystać 2 osoby.
 2. Obowiązkowe jest korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego, z wyjątkiem ręcznika.
 3. W saunie nie należy zakładać osłon na usta i nos.  

 

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KLUCZBORKU

 

Godziny otwarcia Krytej Pływalni w Kluczborku

Lipiec czynna

od poniedziałku do niedzieli 11:00 - 19:00 (ostatnie wejście o 18:00)

z wyjątkiem godzin zarezerwowanych w harmonogramie tygodniowym dla grup zorganizowanych

INFORMACJE  pod nr tel.: 77/418-55-90

SAUNA na Krytej Pływalni

Lipiec czynna

od poniedziałku do niedzieli 11:00 - 19:00 (ostatnie wejście o 18:00)

 

UWAGA!

 

Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku, ze względów higienicznych, każdy osoba korzystająca z sauny powinna mieć ze sobą ręcznik na którym bedzie mogła usiąść lub położyć się tak by ciało nie miało kontaktu z ławką lub podłoga.  

                                                       

 

KOMUNIKAT

 

z dnia 2020 r.

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz.U.z 2015r., poz. 2016).

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku informuje, że woda na krytej pływalni w Kluczborku na podstawie badań dokonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną oraz na podstawie bieżących badań jakości wody.

w dużej niecce basenowej:
spełnia wymagania w zakresie parametrów mikrobiologicznych, potencjału redox, temperatury, utlenialności, THM, odczynu pH, chloroformu, chloru wolnego i spełnia wymagania w zakresie chloru związanego
w małej niecce basenowej (brodziku):
spełnia wymagania w zakresie parametrów mikrobiologicznych, potencjału redox, temperatury, utlenialności, THM, odczynu pH, chloroformu, chloru wolnego i spełnia wymagania w zakresie chloru związanego
Potencjał redox (potenciał utleniająco – redukcyjny) jest wskaźnikiem skuteczności dezynfekcji wody i nie ma bezpośredniego znaczenia dla zdrowia ludzi.
Chlor związany - związki chloru powstające w wodzie w procesie jej dezynfekcji, może wywoływać alergie i uczulenia.
 Informujemy również, że planowany jest kapitalny remont pływalni wraz z jej rozbudową, co umożliwi spełnienie wszystkich wymagań cytowanego wyżej rozporządzenia.

OSTATNIA ZBIORCZA OCENA JAKOŚCI WODY ZOSTAŁA DOKONANA PRZEZ PAŃSTWOWEGOPOWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W KLUCZBORKU DNIA 14.09.2018

w załacznikach prezentujemy sprawozdania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu z dnia 16.10.2019 r.

 

ZałącznikWielkość
Scan sprawozdanie sanepidu nr 608_W_S_OK_19 z dnia 16.10.2019.jpg365.36 KB
Scan sprawozdanie sanepidu nr 607_W_S_OK_19 z dnia 16.10.2019.jpg381.39 KB
ZASADY KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI COVID.pdf149.85 KB
Kalendarz imprez
p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Nadchodzące imprezy